Visie op het vakgebied van PMO

Algemeen. PMO gaat over het organiseren, ondersteunen en beheersen van verandering. De PMO medewerker vormt een rustpunt van inzicht en overzicht. Door zijn/haar werk is de organisatie in staat zich ten volle te richten op het vormgeven van verandering met als geruststellende gedachte dat de PMO-medewerker alles eromheen goed heeft georganiseerd. De rapportages staan, er is inzicht in de risico’s en de medewerkers weten wat van hen verwacht wordt. De organisatie heeft daarbij de garantie dat alle veranderinitiatieven in lijn zijn met de strategie.  Het vakgebied is breed en daarom zijn  PMO medewerkers ook op verschillende plaatsen in de organisatie aanwezig. We nemen je mee in de diverse vormen van PMO en onze visie daarop.

Portfolio

Op strategisch niveau houdt de PMO medewerker zich bezig met de vraag op welke wijze de beoogde (strategische) doelstellingen vorm te geven zijn. Ook houdt de PMO medewerker de voortgang in de gaten en rapporteert hierover. Op dit niveau heeft de PMO medewerker vaak de rol van Portfolio Manager.

Centre of Excellence

Een andere centrale rol is die van het Center of Excellence. De nadruk hier ligt op het opleiden van de organisatie rond methoden en het aanbieden van best practices. Het fungeert als een kenniscentrum rond verandering. Vanuit hier worden ook reviews en audits uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Project/Programma

In projecten en programma’s vormen de PMO medewerkers het centrum van informatie. Zij bereiden rapportages en documenten voor, helpen nieuwe medewerkers hun weg vinden en zijn werkzaam op terreinen als risico- en issue management.

Uitdagingen

Hoe krijgen we de meeste verandering voor ons geld? Welke volgorde moeten we hanteren bij onze projecten? Hoe maximaliseren we onze opbrengsten met de beschikbare middelen?

 

Onze Visie

De portfoliomanager zorgt voor een afgewogen mix aan projecten en zet die uit in de tijd op basis van risico’s, opbrengsten en beschikbare middelen. Technieken hierbij zijn benefit maps, roadmaps en risicobepaling.

Uitdagingen

Hoe krijgen we de organisatie ertoe dat zij eenduidig de projectmethodiek volgen. Waar leggen we de lessons learned vast?

Onze Visie

Het Center of Excellence is de centrale plaats voor alle kennis rondom projecten. Het CoE ondersteunt en traint de organisatie in projectmatig werken. Hier worden ook de templates en tooling beheerd.

Uitdagingen

Hoe hou ik inzicht en overzicht? Zeker als programma’s groter en complexer worden is het een aparte taak om planning, voortgang, risico’s en issues bij te houden en een goede rapportage te maken.

Onze Visie

Een PMO medewerker ondersteunt het gehele project of programma door het bijhouden van issues en risico’s, de voortgang te bewaken, het opstellen van resourceplannen en nog veel meer.