Tatiana aan het woord

Wie: Tatiana Constandse

Ingezet bij: NRG

Functie: PMO Lead

Kracht: Het verbinden van mensen en processen met behoud van de helikopterview.

Passie: Mensen motiveren en enthousiasmeren, zowel op het werk als privé.

Opdracht van Tatiana:

Het terrein en de gebouwen rondom de kerncentrale van NRG worden de komende tien jaar verbouwd. De projecten die hieruit ontstaan vragen om een centrale aansturing. Een team van WIN medewerkers werkt aan het opzetten van het ondersteunend PMO. Binnen drie maanden moeten de eerste contouren van de nieuwe organisatie zichtbaar zijn. Tatiana fungeert binnen dit proces als centraal aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Zij zorgt voor het overzicht, beheert de deadlines en zorgt dat de gewenste producten binnen de gestelde doelen geleverd worden. Haar voornaamste bezigheden zijn het stellen van prioriteiten, aansturen van collega’s en controleren of het team nog de juiste focus heeft. De positieve feedback op de tussentijdse resultaten beschouwt ze als een compliment voor het team.

Tatiana:

“De WIN PMO aanpak is heel pragmatisch: keep it short and simple. Wanneer ik ergens binnen kom ga ik zo snel mogelijk met de betrokken mensen praten. Zo krijg ik een gevoel voor de onderlinge verhoudingen en wat er echt nodig is. De uiteindelijke verandering die we bij NRG voor ogen hebben is die naar een goed lopende projectorganisatie. Hiermee gaan we buiten de oorspronkelijke scope van de opdracht, maar dit is noodzakelijk voor een duurzaam en succesvol PMO. Dat is ook het interessante aan het werk: dat je met mensen bezig bent en ze ondersteunt om een verandering teweeg te brengen in hun organisatie.”

“Bij WIN PMO geldt: iedereen heeft zijn eigen kracht en kan bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Zelf ben ik ook enorm gegroeid in mijn rol als PMO professional. Ik waardeer de transparante organisatiecultuur en neem dit ook mee naar mijn opdrachtgevers. Open zijn over wat je te bieden hebt is belangrijk, zodat er een goede match is tussen wat jij te bieden hebt en wat de opdrachtgever nodig heeft.”

PMO professional