Richard aan het woord

Wie: Richard Wezelenburg
Ingezet bij: Waterschap Hollandse Delta
Functie: Manager Projectbeheersing
Kracht: Ik zie snel waar de knelpunten zitten en wat er moet gebeuren om deze op te lossen.
Passie: Natuur, ik werk bijvoorbeeld als vrijwilliger in het bos voor Natuurmonumenten.
Richard in één woord: betrokken. Wat ik doe, wil ik goed doen.

Opdracht van Richard:
Een aantal dijken moet in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in 2017 versterkt zijn. Het project waar ik voor werk binnen Waterschap Hollandse Delta is Dijkversterking Eiland van Dordrecht. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor financiën, planning, risicomanagement, rapportage, kwaliteitsmanagement en informatiemanagement.

Richard:
“Ik werk bij WIN omdat WIN dé PMO specialist van Nederland is. WIN PMO heeft kennis en ervaring over de totale breedte van het PMO vak. Bij een nieuwe opdracht zorg ik dat ik zo snel mogelijk de mensen leer kennen en resultaat kan leveren. Ik creëer graag overzicht. Als er besluiten genomen moeten worden, breng ik de scenario’s in kaart om een gewogen beslissing te kunnen nemen. Zo bewijs je je toegevoegde waarde.”

“Net als WIN heb ik een passie voor PMO. Ik houd er van iets nieuws neer te zetten, een verandering teweeg te brengen. WIN PMO is een organisatie waar iedereen elkaar kent. Ondanks dat je het grootste deel van je tijd op opdracht zit heb je bij WIN een echte thuisbasis.”

PMO professional