Remco aan het woord

Wie: Remco te Winkel
Ingezet bij: WIN PMO
Functie: PMO Consultant
Kracht: Inzicht en overzicht rond projecten verschaffen en de projectorganisatie optimaal laten functioneren.
Passie: “Ik ben een fervent koffieliefhebber en mag graag mijn eigen koffie branden en ik houd ervan om thuis alles te automatiseren”.

Opdracht van Remco:

Remco te Winkel is een (senior) PMO consultant bij WIN PMO en richt zich op het opzetten of verbeteren van projectorganisaties. Hij heeft veel ervaring met het inrichten van projectorganisaties en heeft aan alle kanten van het projectenveld gestaan. Zorgdragen voor een goede begeleiding, ondersteuning en coaching van de gehele projectorganisatie vergroot de veranderkracht (van organisaties) en geeft hem veel energie; net als het succesvol laten uitvoeren van projecten. Ook draagt Remco de ontwikkeling van het vakgebied een warm hart toe. Naast het begeleiden van collega’s publiceert Remco met enige regelmaat over PMO.

Remco:

“Ik ben gefascineerd door projecten, om te bereiken van wat er nu niet is. De kernvraag daarbij is hoe zoveel mogelijk verandering te realiseren gegeven de schaarste die er altijd is. Soms in tijd, soms in geld maar meestal in mensen tegenover een overvloed aan ambitie.  Veel verandering verloopt moeizaam. Mijn antwoord is simpel: het PMO. Het PMO biedt antwoord op vraagstukken rond de organisatie, de uitvoering en het volledig benutten van verandering. Ik houd mij als consultant bezig met vraagstukken rond de projectorganisatie. Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor projecten, een programma of de gehele projectorganisatie werk ik aan het laten slagen van verandering en het vergroten van de veranderkracht”.

PMO Consultant