PMO Manager

De PMO Manager is verantwoordelijk voor de continuïteit en effectiviteit van het PMO team. Hij adviseert het programmamanagement over de performance van het PMO en houdt toezicht op de projectscope, het budget en deliverables. Hij signaleert knelpunten en is verantwoordelijk voor het aandragen van oplossingen hiervoor.