Agile Officer 2

Agile Officer. De Agile Officer herkennen wij op een drietal plaatsen. Allereerst die op portfolio niveau waarbij hij Agile Portfolio Management inricht en uitvoert. Daarnaast is de Agile Officer actief bij het verzamelen, consolideren en rapporteren van voortgangsinformatie in de vorm van metrieken. Daarbij houdt hij ook de voortgang in de gaten aan de hand van een (door hem) opgestelde roadmap. Als laatste zien we een rol weggelegd voor de Agile Officer ter ondersteuning van de Product Owners, voornamelijk in het proces.

 

onze agile officers
safe model

Samenwerken met WIN PMO


Tel: 030-7115566

Mail: info@winpmo.nl

Maak een afspraak